Jakub Vontroba - Osobní profil (zpět)

zástupce šéfredaktorky, student ekonomie

Kontakty

E-mail:jakub.vontroba@pirati.cz

Více informací

Jakub Vontroba žije v Českém Těšíně. Po absolvování Obchodní akademie Český Těšín zamířil do Ostravy, kde vystudoval obor Národní hospodářství na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava.

Nad rámec studia Jakub participoval na několika školních projektech a strávil semestr na zahraniční univerzitě. Jakub rovněž prošel několika odbornými stážemi v různých firmách, včetně tříměsíční stáže v zahraničí. Brigádně pracoval mj. jako listonoš na České poště.

Po dokončení navazujícího magisterského studia Jakub zůstal na univerzitě a ve studiu ekonomie pokračuje dále. Je také zástupcem šéfredaktorky v magazínu Sokolská33.

Jakuba zajímá politika a sport. Rád si zahraje fotbal nebo florbal, sleduje hokej, podniká výlety a rád poznává nové země. Mezi jeho další záliby patří filmy, seriály a četba.

Od června 2018 Jakub participuje na aktivitách těšínských Pirátů. Od prosince 2018 je místopředsedou místního sdružení Karvinsko.