osobní profil: Magdalena Opletalová

Pracuji s lidmi, s texty i s daty. Zajímá mne sociální a lidskoprávní oblast a rodinná politika.

kontakty

Občanské jméno Mgr. et Mgr. Magdalena Opletalová
Email 4mahu@centrum.cz
Telefon 775671014
Kancelář

Vnislavova 4
12800 Praha 2
ČR

kam kandiduji a proč

Kandiduji do poslanecké sněmovny, abych prosadila programové body, na jejichž přípravě jsem se podílela:
Dostupné bydlení pro důstojný život
Stabilní a dostupné sociální služby a efektivní dávky
Jde to i doma (tím je míněna deinstitucionalizace)
Domov bez násilí.

Z hlediska voličů to je významný bod – domácí násilí zažívá 14% dětí a každá pátá žena. Oběťmi jsou však i muži a významně se dotýká například i seniorů.

Právě v roce 2020 došlo k výraznému zhoršení situace v oblasti domácího násilí v důsledku omezení pohybu a sociálních kontaktů lidí. Obtížnější byl i přístup k pomoci. V evidenci policie přibylo i vražd, kde sehrálo roli právě domácí násilí. Tento problém se týká nás všech.

Dejte mi možnost přispět k řešení.

více informací

Původní profesí molekulární genetička, později matka sedmi skvělých dětí, ještě o něco později sociální případ, sama s dětmi a bez bydlení. Poté, co jsem zachránila sebe a svou rodinu, jsem začala pomáhat dalším.
Následně sociální pracovnice (tedy druhý Mgr.), krizová interventka (výcviky a další vzdělávání) a výzkumnice v oblasti sociálních věd. Do práce jsem se vracela po čtrnácti letech rodičovské, první počítačový kurz jsem absolvovala zdarma v mateřském centru, ale dnes mám počítačové dovednosti odpovídající letopočtu, ne datu narození.
Mé děti vyrostly a postupně dokončují vysokoškolská studia a já mám energii a prostor řešit více témat.

V současné době pracuji jako ředitelka ve Fokusu Praha, zároveň jsem krizová interventka v Bílém kruhu bezpečí a dále učím asertivní komunikaci učitele a sociální pracovníky. U Pirátů se věnuji sociální oblasti a rovněž oblasti lidskoprávní. Mým tématem je pomoc obětem trestných činů - především domácího násilí, znásilnění a zneužití. Toto téma patří mezi priority voličů do 30 let a s toto téma bych chtěla řešit ve sněmovně.

Vzhledem k lock downu v roce 2020 dochází ke zvyšování frekvence těch trestných činů, které se odehrávají za zavřenými dveřmi. Potřeba řešení situace roste, hledat a prosazovat řešení je důležité. Připravila jsem a prodiskutovala s dalšími experty programový bod k této problematice.

zpět na detail osoby

Informace zde uvedené si spravuje osoba sama. Česká pirátská strana neručí za jejich pravdivost a aktuálnost.