Ondřej Dostál

pirátský medailonek

Právník a vysokoškolský učitel se specializací na zdravotnické právo

kontakty

Občanské jméno JUDr. Ondřej Dostál Ph.D., LL.M.
Twitter https://twitter.com/dostalondrej

více informací

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. (*1979) je absolventem Právnické fakulty UK v Praze, studoval též v Rakousku a díky Fulbrightově stipendiu též postgraduálně v USA. Autor četných publikací z oboru zdravotnického práva v ČR a v zahraničí. Vysokoškolský učitel, od roku 2003 činný na Univerzitě Karlově a na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Odborně se zaměřuje především na regulaci systému zdravotního pojištění, úhrad za zdravotní péči, organizací zdravotnických zařízení a práva pojištěnců.

Vzdělání
Master of Laws (LL.M.) in Health Law, Saint Louis University School of Law, 2005-2006 (Fulbrightovo stipendium)
Ph.D. v oboru Mezinárodní, evropské a ústavní právo (Veřejné právo I), PF UK, 2003-2005
JUDr. v oboru Trestní právo, PF UK, 2004
Mgr. v oboru Právo a právní věda, PF UK 1997-2003

Pracovní zkušenosti
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, lektor v oboru zdravotnického práva (od 2004); Univerzita Karlova v Praze, lektor v oboru zdravotnického práva (3.LF UK, PF UK, FHS UK); 2006-2011 vedoucí Centra pro zdravotnické právo 3. LF UK
Head of Health&Pharma Practice, PriceWaterhouseCoopers Legal (2016-2018), konzultant PwC Česká republika (od 2016), právník AK JUDr. B. Holubové(2004-2010)
Ministerstvo zdravotnictví ČR, odborný externí poradce v letech 2004 a 2013-14, člen Legislativní rady ministra zdravotnictví v období rekodifikace zdravotnické legislativy (2011-2013)
Lektor v oblasti zdravotnického práva, organizace a financování zdravotnictví
Rozsáhlá publikační činnost v českých i zahraničních odborných časopisech

Akademická a profesní ocenění
PRÁVNÍK ROKU 2006, cena udělená Českou advokátní komorou v kategorii Talent roku
Bolzanova cena rektora UK za diplomovou práci “Lékař, pacient a trestní právo”, 2003
Ocenění České advokátní komory za publikaci “Pactum de quota litis jako způsob odměny českého advokáta”, 2004
Cena Dr. Paula Janssena v oboru Farmakoekonomika a zdravotní politika za práci “Práva pacientů v Evropě a české zdravotnictví”, 2005
Cena Association de Recherche et de Formation en Droit Médical za prezentaci “Direct Supplementary Payments for Services Already Covered By a Public Health Plan” udělená u příležitosti XVI. Světového kongresu medicínského práva, Toulouse 2006
Ocenění pro bono (tým PwC Legal 2018) od nakladatelství Economia, za pomoc pacientům ve sporech se zdravotními pojišťovnami o přístup k hrazené péči

zpět na detail osoby

Informace zde uvedené si spravuje osoba sama. Česká pirátská strana neručí za jejich pravdivost a aktuálnost.