Aplikace Lidé

Aplikace "Lidé" slouží k evidenci informací o členech strany, jejích příznivcích a spolupracovnících. Rovněž poskytuje tato data ve formě API pro další aplikace.

Data budou v aplikace průběžně doplňována a rozšiřována.

Statistiky

Aktuální počet členů: 1139