Marek Havrda

Registrovaný/á příznivec/kyně České pirátské strany

Zařazení KS Praha
Uživatelské jméno mhavrda
Profil na fóru mhavrda
Totožnost ověřena ano

Pirátský medailonek

Marek Havrda

Dlouhodobě se zabývám hodnocením dopadů veřejných politik a intervencí a evidence-based policy making. Vedl jsem metodologii ex ante hodnocení dopadů (Regulatory Impact Assessment) v oblasti zdraví a ochrany spotřebitelů v Evropské komisi. V EK jsem také pracoval na využití poznatků behaviorální ekonomie pro design veřejných politik, souvisejících experimentálních studiích a podpoře inovací s potenciálem pomoci řešit výzvy způsobené stárnutím evropské populace. Kromě Univerzity Karlovy a Středoevropské univerzity jsem příslušné metodologie studoval v rámci Fulbrightova stipendia na Johns Hopkins University a jako Chevening Scholar na Warwick University. V Česku se snažím z různých expertních pozic, mj. jako nezávislý odborník v Komisi pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády, podpořit využití poznatků vědy pro zlepšování veřejných politik a sociálních intervencí, spolupracuji se soukromými nadacemi (např. Nadace OSF, NF Avast, Nadace České spořitelny, Nadace Via, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové), a neziskovými organizacemi, jako jsou České priority nebo SCHOLA EMPIRICA. Jsem spoluautorem knihy Korupce jako parazit, která předkládá konkrétní návrhy řešení korupce a byla oceněna např. Transparency International. Od roku 2017 pracuji s mezinárodním výzkumným start-upem GoodAI na dopadech umělé inteligence především z pohledu well-being. Jsem členem pracovní skupiny OECD Network of Experts on Artificial Intelligence (ONE AI) a jsem spoluautorem jednoho z mezinárodních standardů v dané oblasti. V této souvislosti jsem prezentoval zvané příspěvky například na Cambridge University nebo Stanford University.