JUDr. Viktor Derka - Pirátský profil (zpět)

Právník
doktorand Právnické fakulty UK + Universität Bayreuth
zastupitel MČ Praha 4
člen RK

Kontakty

E-mail:viktor.derka@pirati.cz
Telefon:+420732530002

Více informací

Jsem vystudovaným právníkem, aktuálně doktorandem kombinovaně na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Bayreuth. Zde se zaměřuji na veřejné právo - konkrétně na ústavní a správní právo ve vztahu ke sorávě soudnictví.

V Pirátech se angažuji od začátku roku 2018, s těžištěm činnosti na Praze 4, kde jsem byl v říjnu téhož roku zvolen zastupitelem. Mimoto občas vypomáhám právnímu týmu v rámci vnitrostranického právního poradenství.

Z jazyků znám používám aktivně angličtinu i němčinu, pasivně též polštinu. Mimo studia rád jezdím na kole, lyžuji, či hraji stolní hry a hry na hrdiny.