Bc. Vladimíra Sýkorová - Pirátský profil (zpět)

Kontakty

E-mail:vladkasykorova.pirat@gmail.com
Telefon:739637832

Více informací

Jmenuji se Vlaďka Sýkorová, je mi 56 let, pocházím z Ostravy, jsem rozvedená, mám dvě úžasné dcery, a dva psy. Od svých sedmi let žiji v Praze. Absolvovala jsem kombinované Bc. studium na Metropolitní univerzitě – Právní specializace VEŘEJNÁ SPRÁVA.
Během svého života jsem pracovala na různých pracovních pozicích. Po maturitě jsem pracovala přibližně deset let v cestovních kancelářích, díky složeným průvodcovským zkouškám jsem jako vedlejší pracovní činnost doprovázela české turisty na zájezdech k moři a zahraniční turisty na toulkách po Praze. Po narození dětí jsem několik let podnikala, vedla jsem malý obchod se smíšeným zbožím, dále jsem, mimo jiné, asi dva roky vedla noční klub.
Od roku 2004 jsem působila na různých referentských pozicích ve státní správě, díky vedení utajeného protokolu na MVČR jsem absolvovala prověrku NBÚ v přístupu k utajovaným informacím na stupeň Důvěrné. Poslední čtyři roky působím u ČTÚ Praha, kde na pozici rady vedu sporná správní řízení. Jsem zaměstnána v režimu státního zaměstnance s absolvovanou odbornou úřednickou zkouškou.
Piráti jsou můj první a mám za to, že i poslední politický počin, registrovaným členem jsem od února 2018 u MS Praha 4, příznivcem jsem asi od roku 2017.
Od podzimu 2018 jsem zastupitelkou MČ Praha 4, kde se věnuji sociální politice, jsem členkou tří sociálních komisí MČ4. Jsem také členem sociálního týmu, který pod vedením Adama Zábranského a Evy Horákové na celopražské úrovni a Olgy Richterové na parlamentní úrovni, kooperuje a řeší sociální problémy občanů.
Co mě zajímá a co mě trápí: nepravosti a nemravnosti v politice, především na komunální úrovni, zadluženost nejchudších a cesty k existenčnímu narovnání těchto sociálně ohrožených obyvatel, možnosti obce a vůle jejího vedení zajistit pro tyto obyvatele, při jejich snaze si zlepšit svoji životní situaci, přeměřené a dostupné bydlení, neboť dostupnost a hlavně udržitelnost bydlení je pro zlepšení životní situace znevýhodněných občanů základním kamenem, nakonec právo na bydlení a spokojený život je základním lidským právem.
Mojí prioritou je postupné oddlužení a začlenění do společnosti především mladých lidí bez rodinného zázemí, často s přidruženými psychickými problémy, jejichž dluhy vznikly „mladickou nerozvážností“ např. neplacením jízdného v MHD, či neplacením zdravotního pojištění, a dále sanace zadlužených seniorů, kteří ke svým dluhům přišly díky právní neznalosti, a díky „šikovnosti“ různých obchodních „šmejdů“, kteří stojí za mnohými zničenými životy.
Neváhejte a obraťte se na mě s vaším problémem, vše má svoje řešení