Ing. Jiří Kadeřávek - Osobní profil (zpět)

Jiří Kadeřávek se narodil v roce 1970 v Brně - Žabovřeskách. Je otcem 5 dětí. Absolvoval elektrotechnickou fakultu Vysokého učení technického v Brně, na které byl v roce 1989 jedním z nejaktivnějších účastníků studentského hnutí. Je profesí programátor, analytik a manažer a zajímá se o vše, co vzbuzuje lidskou zvídavost a vyžaduje analýzu a řešení komplexních problémů.

19.4.2009 inicioval veřejnou výzvou založení České pirátské strany, které první roky poskytoval významnou podporu ve formě času, zdrojů a zkušeností. Řešení současné krize demokracie vidí v širším zapojení zejména mladých občanů do politiky a politické diskuse. Svou politickou činnost směřuje převážně k vnitřnímu posílení, stmelování a motivaci a usměrňování neřízené kreativity členů pirátské strany.

Kontakty

E-mail:jiri.kaderavek@pirati.cz

Více informací

Jiří Kadeřávek se narodil v roce 1970 v Brně-Žabovřeskách. Je otcem 5 dětí. Maturoval v roce 1988 a posléze absolvoval elektrotechnickou fakultu Vysokého učení technického v Brně, obor mikroelektronika, zakončenou udělením titulu inženýr v roce 1993. Je profesí programátor, analytik a manažer.

Během sametové revoluce se aktivně účastnil studentských protestů. Svolal a jako jeden z prvních studentů se zapojil do okupační stávky elektrotechnické fakulty VUT v Brně, kde zřídil publikační pracoviště pro šíření revolučních materiálů.

V roce 1998 založil společnost WebStep, s.r.o., poskytující softwarové služby finančnímu průmyslu a zaměřující se na implementaci open-source technologií v prostředí malých a středních firem. Občas přispívá pro internetový deník Britské listy.[2]

V dubnu 2009 založil výzvou na webovém portále ABCLinuxu.cz Českou pirátskou stranu.[3] Jako zakladatel a spolutvůrce programových cílů a stanov strany postupně působil v přípravném výboru, jako místopředseda strany, předseda rozhodčí komise, jako člen odborů strany, vedoucí technického a vedoucí finančního odboru, člen republikového výboru a předseda krajského sdružení Jihomoravského kraje. Na počátku fungování strany byl taktéž autorem, zakladatelem, implementátorem a správcem stranických IT systémů, mj. stále aktivně užívaného pirátského fóra.

V současnosti je zastupitelem Jihomoravského kraje a členem komise investiční, komise sportu a komise informatiky Rady města Brna a členem představenstva SAKO Brno, a.s.