Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBA - Osobní profil (zpět)

RegP JmK, Brno
Manažer a VŠ lektor
Racionální kritický idealista

Prioritní oblasti:
Osobní svoboda a zodpovědnost | Efektivní stát | Udržitelná ekonomika | Udržitelné životní prostředí | Rozvoj společnosti | Osobní rozvoj

Více informací

Jsem z Brna. Mám skvělou ženu a dva prcky. Baví mne "obyčejná" příroda, naše polodivoká zahrada, deskové hry a filmy.

Studoval jsem ekonomiku a management, strojírenství, psychologii a právo. Profesně se mohu shrnout jako manažer a VŠ lektor. V posledních letech jsem hlavně na CEO pozicích. Jako lektor se věnuji primárně strategickému řízení, ze kterého mám doktorát. Další mé odborné oblasti/zkušenosti jsou business product design a projektové řízení s přesahem do marketingu, ekonomiky ad.

V osobním i pracovním životě se mi daří. Mám skvělou rodinu, materiální a finanční zázemí, práci, která mne baví a je přínosem pro ostatní. Rozhodl jsem se proto část své kapacity věnovat veřejným věcem a protože jako solitér jsem narazil na své limity, chci to zkusit v hejnu. Z politických stran jsou pro mne Piráti jedinou přijatelnou alternativou ke spolupráci.

Ze společenských/politických témat mne mj. zajímá svobodná rozvíjející se společnost, efektivní stát, zdravá a udržitelná ekonomika, vyvážená osobní zodpovědnost a solidarita a v neposlední řadě životní prostředí.

O věcech jsem zvyklý přemýšlet důkladně a do hloubky. Jsem ENTJ, hledám pravdu a snažím se ji co nejpřesněji (někdy dost složitě) popsat. Očekávám logickou bezrozpornost. Rád pracuji s paradigmaty a popperovskou logikou. Jsem citlivý na výroky, které považuji za nekonzistentní či demagogické.

Konzumaci drog považuji za osobní právo a zodpovědnost každého člověka - já jsem se před skoro 30 lety rozhodl k vyloučení všech jak "nelegálních", tak i "legálních" ze svého života. Stejně dlouho jsem veggie.

Pár myšlenek jiných:
× "Biologickým programem člověka je zachování a rozvoj na úrovni jedince a lidského druhu." [Erich Fromm]
× "Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti." [Jan Hus]
× "Většinové mínění se může mýlit, přání většiny mohou být zlá, síla většiny může být nebezpečná. Existuje někdo důležitější než většina, a sice člověk, který s ní nesouhlasí. Tohoto člověka musíme chránit. Je to on, kdo může vznést otázku, kterou žádný dav nechce slyšet, a sice otázku, zda má pravdu." [Roger Scruton]
× "Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody."
× "Když nemůžeš být s tím, koho miluješ, tak miluj toho, s kým jsi" (aplikováno na situace, ne lidi :) https://www.youtube.com/watch?v=0vWORqvYT2U
× https://www.misantrop.info/trvale-udrzitelna-krava/#to-jsem-nenapsal [Martin Malý]

Pár myšlenek mých:
× Často není ještě dlouho po události poznat, kdy výhra se stane nakonec prohrou a prohra se ve skutečnosti ukáže výhrou.
× Kdo neporozumí svému nepříteli a místo respektu k jeho silným stránkám se mu vysmívá, tak nad ním nezvítězí.