Ing. Antonino Milicia, Milicia, Ph.D., MBA - Osobní profil (zpět)

RegP JmK, Brno
Manažer a VŠ lektor
Racionální kritický idealista

Prioritní oblasti:
Osobní svoboda a zodpovědnost | Efektivní stát | Udržitelná ekonomika | Udržitelné životní prostředí | Rozvoj společnosti | Osobní rozvoj

Více informací

Jsem z Brna. Mám skvělou ženu a dva prcky. Baví mne "obyčejná" příroda, naše polodivoká zahrada, deskové hry a filmy.

Studoval jsem ekonomiku a management, strojírenství, psychologii a právo. Profesně se mohu shrnout jako manažer a VŠ lektor. V posledních letech jsem hlavně na CEO pozicích. Jako lektor se věnuji primárně strategickému řízení, ze kterého mám doktorát. Další mé odborné oblasti/zkušenosti jsou business product design a projektové řízení s přesahem do marketingu, ekonomiky ad.

V osobním i pracovním životě se mi daří. Mám skvělou rodinu, materiální a finanční zázemí, práci, která mne baví a je přínosem pro ostatní. Rozhodl jsem se proto část své kapacity věnovat veřejným věcem a protože jako solitér jsem narazil na své limity, chci to zkusit v hejnu. Z politických stran jsou pro mne Piráti jedinou přijatelnou alternativou ke spolupráci.

Ze společenských/politických témat mne mj. zajímá svobodná rozvíjející se společnost, efektivní stát, zdravá a udržitelná ekonomika, vyvážená osobní zodpovědnost a solidarita a v neposlední řadě životní prostředí.

O věcech jsem zvyklý přemýšlet důkladně a do hloubky. Jsem ENTJ, hledám pravdu a snažím se ji co nejpřesněji (někdy dost složitě) popsat. Očekávám logickou bezrozpornost. Rád pracuji s paradigmaty a popperovskou logikou. Jsem citlivý na výroky, které považuji za nekonzistentní či demagogické.

Konzumaci drog považuji za osobní právo a zodpovědnost každého člověka - já jsem se před skoro 30 lety rozhodl k vyloučení všech jak "nelegálních", tak i "legálních" ze svého života. Stejně dlouho jsem veggie.

Pár myšlenek jiných:
× Biologickým programem člověka je zachování a rozvoj na úrovni jedince a lidského druhu [Erich Fromm]
× Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti [Jan Hus]
× Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.
× https://www.misantrop.info/trvale-udrzitelna-krava/#to-jsem-nenapsal [Martin Malý]