Emil Adámek

pirátský medailonek

kontakty

Občanské jméno Ing. Emil Adámek, Ph.D.
Email eadamek@seznam.cz
Telefon 721355175

více informací

Emil Adámek (* 22. 12. 1988, Nový Jičín)

po absolvování Gymnázia v Novém Jičíně vystudoval magisterský obor Národní hospodářství a doktorský obor Ekonomie na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.Po studiu působil na Katedře národohospodářské jako odborný asistent a zástupce vedoucího katedry.

V současné době pracuje na Vysoké škole PRIGO. Je vedoucím Katedry ekonomie a hospodářské politiky a také členem Vědecké rady Vysoké školy PRIGO. Je vedoucím výzkumného týmu této vysoké školy, který se zabývá ekonomickými a hospodářsko-politickými otázkami. Je členem Předsednictva České společnosti ekonomické se sídlem v Praze a předsedou její pobočky při Vysoké škole PRIGO v Havířově.

Mimo výuky na vysoké škole (Hospodářská politika ČR, Monetární politika, Monetární ekonomie, Aplikovaná ekonometrie a další) se věnuje také vědecké publikační činnosti – je autorem dvou článků v recenzovaných časopisech a desítky příspěvků ve sbornících. V letech 2017 a 2018 přednášel předmět Economic Policy of European Union na Hubei University of Technology ve Wuhanu (Čína).

S piráty spolupracuje od roku 2018. V témže roce kandidoval jako lídr kandidátky v komunálních volbách v Novém Jičíně a byl zvolen zastupitelem města. Mimoto v současné době v Novém Jičíně působí jako člen finančního výboru a člen komise pro otevřené město. Od počátku roku 2020 je členem strany.

Zajímá se především o ekonomická témata, problematiku hospodářské politiky a oblast (nejen vysokoškolského) vzdělávání. Považuje se za liberálně smýšlejícího člověka. Svobodný přístup k informacím, svobodu projevu a právo na soukromí považuje za klíčové hodnoty demokratického státu.

zpět na detail osoby

Informace zde uvedené si spravuje osoba sama. Česká pirátská strana neručí za jejich pravdivost a aktuálnost.