Vendula Svobodová

pirátský medailonek

Geografka, studentka Ph.D. a dobrovolná hasička žijící v Brně a zajímající se o politiku, životní prostředí a kulturu. Ve volném čase sportuje nebo čte.

kontakty

Občanské jméno RNDr. Vendula Svobodová
Email vendula.svobodova@pirati.cz
Telefon 778 111 453
Facebook https://www.facebook.com/vendula.svobodova.39/

více informací

Vendula Svobodová
funguje jako koordinátorka krajského sdružení JMK v Pirátské straně. Pochází z Moravskobudějovicka, ale už několik let žije v Brně.

Vystudovala gymnázium v Moravských Budějovicích a pokračovala na Geografickém ústavu PřF Masarykovy univerzity, kde vystudovala obor Aplikovaná geografie (Mgr.) s tématem diplomové práce mocenské vztahy mezi městem a jeho místními částmi. Následně nastoupila na doktorské studium - obor Sociální geografie a regionální rozvoj (RNDr.). V průběhu studia absolvovala zahraniční studijní pobyty v Německu (Berlin) a Rakousku (Krems an der Doanu). V rámci své disertační práce se soustředí na problematiku participace obyvatel a veřejného prostoru. Také byla součástí několik univerzitních projektů (INTERREG V-A Rakousko-ČR, Kul-Ident) s přeshraniční tématikou. V průběhu studia prošla brněnskými firmami GaREP a ENVIPARTNER s.r.o.

V současné době se podílí na tvorbě strategických dokumentů nebo tvorbě grafických výstupů z vědeckých projektů. Je členkou komise Regionálního rozvoje a rozvoje venkova Rady Jihomoravského kraje.

Angažuje se v rámci Sboru dobrovolných hasičů, kde se podílí na organizaci sportovních i kulturních akcí, dále se pak zapojuje do akcí aktivizující občanskou společnost. Mezi její zájmy patří politika, sport, kultura a životní prostředí.

zpět na detail osoby

Informace zde uvedené si spravuje osoba sama. Česká pirátská strana neručí za jejich pravdivost a aktuálnost.