Jan Rejman

pirátský medailonek

Už přes 10 let pracuji ve veřejné správě a prosazuji zavedení moderních řešení a technologických novinek za účelem dosažení efektivní práce, úspor a jednoduše dohledatelné auditní stopy. Ti z Vás, kteří na městě pracují asi pochopí, že jsem si vybral ten možná nejtěžší úkol, ale můj obrovský kredit je v tom, že se nikdy nevzdávám naděje v lepší zítřky. Mám dvě malé děti, a i když jsou moje volnočasové a pracovní aktivity někdy až brutální, jak časově tak i psychicky, tak vše dělám s vědomím lepších zítřků ve kterých budou vyrůstat mé děti (je to neuvěřitelný zdroj energie). Určitě se mnoho z Vás ptá, co mě vedlo k pirátům a tato odpověď je naprosto jednoduchá. Bezmoc a samota v prosazování moderních řešení ve veřejné správě. Jediné, co se mi povedlo a v čem držíme nejvyšší laťku v ČR je elektronizace oběhu účetních dokladů a s tím souvisejících schvalovacích postupů, dle zákona o finanční kontrole. Jednoduše řečeno na úřadě ve Frenštátě už nenaleznete na odboru financí papíry na stole (-: vše běží elektronicky a každý má jasně danou svěřenou odpovědnost, kterou stvrzuje elektronický podpis. Tím že pracuji na odboru financí, tak mám ucelený přehled o všech činnostech veřejné správy a jejich provázanosti a jsem schopen rychle poskytnout ucelený obraz hospodaření měst (-: a nalézt auditní stopu vynaložených výdajů. Mám i skvělou orientaci v zákonech, kterými se řídí obce i kraj, jednacích řádech ZM, protože jsem těchto jednání pravidelně účasten a za ty roky praxe se v této věci orientuji, jako ryba ve vodě. Svého času jsem pořádal marketingové akce pro Vodafone, stavěl maxiskůtry na zakázku, opravoval auta, provozoval B2B eshopy, dělal technický dozor na stavbách, postavil si svépomoci dům (-: apod. Ale, to, co mě zaujalo nejvíce je politika, protože ta tvoří budoucnost společnosti (socioekonomicky i samotné smýšlení obyvatelstva) více než aktivity jedince. A co si budeme povídat politické prostředí v ČR potřebuje obměnu, kterou můžeme zajistit lepší zítřky pro naše děti.

kontakty

Občanské jméno Ing., Bc. Jan Rejman, DiS.
Email janrejman@centrum.cz
Telefon +420777070025

více informací

Více než 10 let pracuji ve veřejné správě a prosazuji zavedení moderních řešení a technologických novinek za účelem dosažení efektivní práce, úspor a jednoduše dohledatelné auditní stopy. Ti z Vás, kteří na městě pracují asi pochopí, že jsem si vybral ten možná nejtěžší úkol, ale můj obrovský kredit je v tom, že se nikdy nevzdávám naděje v lepší zítřky.
Mám dvě malé děti, a i když jsou moje volnočasové a pracovní aktivity někdy až brutální, jak časově tak i psychicky, tak vše dělám s vědomím lepších zítřků ve kterých budou vyrůstat mé děti (je to neuvěřitelný zdroj energie).
Určitě se mnoho z Vás ptá, co mě vedlo k pirátům a tato odpověď je naprosto jednoduchá.
Bezmoc a samota v prosazování moderních řešení ve veřejné správě. Jediné, co se mi povedlo a v čem držíme jasný kurz je elektronizace oběhu účetních dokladů a s tím souvisejících schvalovacích postupů, dle zákona o finanční kontrole. Jednoduše řečeno na úřadě ve Frenštátě už nenaleznete na odboru financí papíry na stole (-: vše běží elektronicky a každý má jasně danou svěřenou odpovědnost, kterou stvrzuje elektronický podpis.
Dále se mi průběžně daří udělat hospodaření města transparentnější vůči občanům. Vytvářím různé jednoduché sobory pomocí kterých seznamuji veřejnost s tím, jakým způsobem město hospodaří.
Např. https://mufrenstat.cz/prehled%2Dhospodareni/ms-52985/p1=52985
Ale meritum toho, co píši výše je to, že jsem chtěl pojmout cílení na občana koncepčně pomoci strategických dokumentů, aplikací, webovek apod. prostřednictvím konceptu smart city, který byl komplexním projektem propojující účetní data, technická data, informační data, a vše ostatní přímo s občanem. Danou vizí jsem strávil téměř dva roky abych docílil levného a v praxi aplikovatelného řešení. Nicméně vedení města tento projekt shodilo ze stolu i když byl 100 % dotačně financován (2mil. Kč).
Bohužel někdy člověk hlavou zeď neprorazí.
To byl ten okamžik kdy ve mně bouchly saze a hledal jsem cestu k vám, kde věřím, že najdu oporu v zavádění chytrých řešení do podmínek veřejné správy, kde vidím v tomto obrovský potenciál i všeobecnou podporu. Prostřednictvím kraje bych chtěl docílit i implementace funkčních řešení do místních samospráv, tak aby se konečně občane stali součástí informačních a rozhodovacích procesů.
Tím že pracuji na odboru financí, tak mám ucelený přehled o všech činnostech veřejné správy a jejich provázanosti a jsem schopen rychle poskytnout ucelený obraz hospodaření měst (-: a nalézt auditní stopu vynaložených výdajů.
Mám i skvělou orientaci v zákonech, kterými se řídí obce i kraj, jednacích řádech ZM, protože jsem těchto jednání pravidelně účasten a za ty roky praxe se v této věci orientuji, jako ryba ve vodě.
Jsem předsedou neziskovky a založili jsme s manželkou vlastní dvě dětské skupiny, protože nesmíme zapomínat ani na péči o ty nejmenší.
Pro rekapitulaci bych chtěl pirátům nabídnout mé zkušenosti a podílet se na rozvoji aplikace chytrých řešení do provozu Kraje, Měst a obcí, tak aby i občan měl rozhodovací pravomoc (participativní rozpočet) Již delší dobu spolupracuji na této věci s firmou URBIDO z Ostravy, která je dle mého názoru v této věci nejdál.
Chci podporovat využití chytrých technologií v podmínkách veřejné správy za účelem snížení finančních nákladů na provoz. Pomocí datových sad a práci s nimi se dá ušetřit mnoho zaměstnanců a s tím spojených dalších nákladů (v tomto mám osobní praxi, kdy jsem snad jako jediný vedoucí odboru financí snižoval stavy zaměstnanců, když logaritmicky rostla práce).
Podpora aplikace chytrých technologií do správy veřejných dat a poskytování transparentního pohledu do hospodaření a stavu majetku (portál občana). Je potřeba sdílet data tak, aby byla pro občana a zároveň i správu kraje/měst produktivní. Správa města a občané musí být jeden tým – je to o změně myšlení občanů a zainteresování jejich schopností/zkušeností do chodu měst.
Centralizace služeb pro občany pod městskou správu (telekomunikační služby, finanční či právní poradenství apod.). veřejná správa by měla být občanovi blízká a nápomocná. Například by stačilo pro začátek umístit na web řešení životních situací a vzorů smluv, výpovědí a ostatních právních otázek ve kterých běžní obyvatelé tápou. Zvýšila by se tak jejich právní gramotnost. Obdobně by mohlo být postupováno i s ohledem na práci s financemi a průběžně dělat mezi lidmi osvětu. Veřejná správa by měla být i mentorem veřejných služeb, které zvyšují gramotnost obyvatelstva.
Je třeba najít cestu, aby občan chtěl slyšet co se děje a co může ovlivnit.
Je třeba realizovat restrukturalizaci administrativních zkostnatělých procesů ve veřejné správě.
Vytváření společensky požadovaného rozvoje strategických dokumentů s vazbou na občana a hospodárné využití financí. Vedení veřejné správy nesmí hledět na vlastní zájmy, ale na zájmy veřejnosti.
Těším se na Vaše dotazy či připomínky k mé osobě.
Jsme workoholik, mám široké spektrum znalostí a rád studuji nové věci.
Svého času jsem pořádal marketingové akce pro Vodafone, stavěl maxiskůtry na zakázku, opravoval auta, provozoval B2B eshopy, dělal technický dozor na stavbách, postavil si svépomoci dům (-: apod.
Ale, to, co mě zaujalo nejvíce je politika, protože ta tvoří budoucnost společnosti. A co si budeme povídat politické prostředí v ČR potřebuje obměnu, kterou můžeme zajistit lepší zítřky pro naše děti.

Jako poslední, ale taky to nejdůležitější bych chtěl apelovat na Vás všechny, kdo to dočetli až sem, že mé znalostí nejsou jen pro mne!
Chci Vám nabídnou pomoc při řešení finanční problematiky ve veřejné správě včetně potřebných usnesení u volených orgánu. Chci být nápomocen při realizaci chytrých řešení do praxe veřejné správy. Chci, aby jste se na mne obraceli s Vašimi dotazy, které vzejdou s ohledem na mé zkušenosti (-;
Je třeba věci dělat společně, protože v soudružnosti je síla!

zpět na detail osoby

Informace zde uvedené si spravuje osoba sama. Česká pirátská strana neručí za jejich pravdivost a aktuálnost.