osobní profil: Simona Masaříková

Duší i srdcem sociální pracovnice

kontakty

Občanské jméno Mgr. Simona Masaříková
Email masarikova@centrum.cz
Kancelář

70030 Ostrava - Hrabůvka
Česko

více informací

Narodila jsem se a vyrůstala v malé vesničce na Šumpersku v Olomouckém kraji. Celý můj dosavadní život je protkán vyprávěními mé babičky, která vždy za nejvyšší hodnotu považovala pomáhat lidem. Veselými historkami plnými potřebných lidí, ale také smutkem nad ztrátou nejen domova za dob komunismu. Pomáhat lidem je v naší rodině ceněná hodnota, a jsem na to hrdá. Po Gymnáziu v Šumperku bylo studium sociální práce jasná volba. Studovala jsem na Ostravské univerzitě, a denní studium s četnými praxemi mi už tenkrát umožnilo poznat Ostravu, a zejména její obyvatele, blíže. Okouzlila mě ryzost místních, osobitost projevu, a v neposlední řadě schopnost svépomoci, ale také se semknout a pomoci si vzájemně. Už tenkrát jsem se rozhodla, že bude Ostrava mým domovem, a tak se i stalo.
Po celý můj pracovní život jsem byla sociální pracovnice. Zpočátku na Úřadě městského obvodu Nová Bělá, kde jsem byla i jakousi přirozenou součástí lokální sociální politiky. Později na oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy. Jsem maminkou 4leté holčičky, která mě denně cvičí zejména ve schopnosti kompromisu a dívat se na věci jinak.
S Piráty jsem se setkala v období, kdy jsem se zapojila do Stop spalovně odpadů v Ostravě. Mám tu čest, že hájím barvy v Komisi pro rodinu a volný čas při Statutárním městě Ostrava, a v rámci časových možností se zapojuji do činnosti krajského expertního týmu přes věci sociální. Setkání s Piráty se mi stalo osudným, do té doby jsem se s tolika zapálenými lidmi „na jednom místě“ nesetkala. To mi umožnilo uvěřit, že změna je možná, a že k ní mohu také přispět. Ale Piráti nejsou jen zapálení lidé. Jsou to lidé, kteří neúnavně hledají řešení problému, využívají však fakta, diskuzi, a odborníky na danou problematiku. Nikoliv škodlivé předsudky, dogmata či prázdná hesla. Osobně jsem vždy ráda naslouchala lidem, jejich problémům, a hledala způsoby, jak jim pomoci. A jsem ráda, že jsem se dostala mezi lidi, kde je to nejen možné, ale dokonce žádoucí. Oblast sociální je pro mě zásadní, dále se zajímám o oblast životního prostředí.

zpět na detail osoby

Informace zde uvedené si spravuje osoba sama. Česká pirátská strana neručí za jejich pravdivost a aktuálnost.