Júsuf Traore

pirátský medailonek

Krátké shrnutí

kontakty

Občanské jméno Mgr. Júsuf Traore, DiS.
Email jussuf.traore@gmail.com
Telefon 723565008

více informací

Přestože mé jméno Júsuf Traore může evokovat představu o bohatých zkušenostech z dálných zemí, narodil jsem se v Brně a tudíž „su Čech jak poleno“ :-). Po vystudování oboru sociální práce jsem pracoval v adiktologických službách, kde jsem postupně docházel k závěru, že přes potřebnost terciárních služeb, leží základ především v oblasti primární prevence a započal jsem, spolu se studiem speciální pedagogiky na UK, své působení v roli metodika primární prevence v pedagogicko-psychologické poradně.

Brzy jsem však zjistil, že tato činnost nepokryje potřeby, které jsem v oblasti práce s dětmi a rodinami považoval za důležité a založil jsem spolu s kolegy občanské sdružení, které mělo tyto potřeby naplňovat, což se nám v průběhu několika let povedlo prostřednictvím, komplexní nabídku preventivních služeb pro rodiny s dětmi, která obsahovala ucelenou primární prevenci pro školy, mateřské centrum, dvě NZDM pro děti od 6 do 15 a pro mladé od 15 do 26, krizové centrum a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, přičemž já sám jsem v naší organizaci působil 5 let kromě role ředitele rovněž jako sociální pracovník a lektor.

V průběhu realizace aktivit výše uvedených jsem dostudoval speciální pedagogiku na UK a následně vystudoval pedagogiku volného času.

Aktuálně působím již devátým rokem jako vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství na městském úřadě a lektoruji v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a školství u vzdělávací agentury Edupol.

Dlouhodobě spolupracuji (nebo realizuji) na koncepčních materiálech v oblasti sociální a školské na lokální a krajské úrovni (komunitní plánování, SPRSS, MAP, Platforma rodinné politiky, komise prevence kriminality).

Mezi tím vším se ale snažím věnovat i svému synovi Samuelovi a sportu.

zpět na detail osoby

Informace zde uvedené si spravuje osoba sama. Česká pirátská strana neručí za jejich pravdivost a aktuálnost.