Jiří Prouza

pirátský medailonek

VZDĚÁNÍ: Bc.: Speciální pedagogika Ped. MUNI, Animátor sportovních aktivit FSPS MUNI Mgr. Andragogika UJAK ZAMĚSTNÁNÍ: Učitel na Základní a Praktické škole DKnL Podílník a zaměstnanec Prouzovi s.r.o. KOMPETENCE: Pedagogika a vzdělávání; Sport a tělovýchova; Lidské zdroje a management, Kultura FUNKCE: člen Finančního výboru města DKnL člen Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Královéhradeckého kraje

kontakty

Občanské jméno Mgr. Jiří Prouza
Email jiri.prouza@pirati.cz
Telefon 604268164

více informací

Vystudoval jsem Speciální pedagogiku na na Ped. MUNI v Brně. Zde jsem zároveň s tím vychodil Animátor sportovních aktivit na FSPS MUNI. Dále mám za sebou 3 roky navazující studium Management ve zdravotnictví, ale z toho nemám jako většina studentů státnice, neboť se fakulta zdravotnických studií na Univerzitě palackého z personálních důvodů rozpadla a byla pohlcena lékařskou fakultou. Následný marast okolo toho nestál za ty nervy. Další studium, které jsem úspěšně dokončil byl Mgr. obor Andragogika (se zaměřením na HR) na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. V momentální době si dodělávám v rámci celoživotního vzdělávání obor Učitel střední školy na UHK. Uvidíme, co budu studovat dál, protože rozvoj vzdělání v průběhu života pokračuji za velmi důležitý. Jinak člověk ustrne na místě.
Moje pracovní historie je poměrně rozmanitá, takže zmíním jen to relevantní. Jsem podílníkem v menší firmě (cca 20 zaměstnanců) Prouzovi s.r.o., kde řeším administrativu, výplaty, personálie, technické a IT záležitosti. Naše firma primárně poskytuje stomatologickou péči a v druhé řádě již 15 let pořádá vzdělávací kurzy pro stomatology. Posledních 5 let zároveň pracuji jako učitel na Základní a Praktické škole ve Dvoře králové nad Labem.
Ve volném čase jsem několik vedl oddíl gymnastiky a parkouru v Sokole DKnL. Zároveň se angažuji v kulturním dění ve Dvoře. Pořádám koncerty a jiné hudební akce (převážně jazz a elektronická hudba)

Kam kandiduji a proč:

Kandiduji do předsednictva MS Trutnovsko

zpět na detail osoby

Informace zde uvedené si spravuje osoba sama. Česká pirátská strana neručí za jejich pravdivost a aktuálnost.