Eva Tylová

politický medailonek

Zastupitelka hl. m. Prahy za Piráty od roku 2022. Zajímá se o oblast životního prostředí a energetiky, proto se stala členkou výborů pro životní prostředí, energetiku a infrastrukturu ZHMP. Těmto oblastem se věnuje i jako členka dozorčích rad Pražských služeb a.s. a Pražské vodohospodářské společnosti a.s.

kontakty

Email eva.tylova@ecn.cz
Telefon +420 608 166 063
Facebook https://www.facebook.com/eva.tylova/

více informací

Eva Tylová (12. 12. 1959) je od roku 2022 zastupitelka hl. m. Prahy za Piráty. Zajímá se o oblast životního prostředí a energetiky, proto se stala členkou výborů pro životní prostředí, energetiku a infrastrukturu ZHMP. Těmto oblastem se věnuje i jako členka dozorčích rad Pražských služeb a.s. a Pražské vodohospodářské společnosti a.s. V oblasti životního prostředí zejména v naplňování Klimatického plánu úzce spolupracuje s náměstkyní Janou Komrskovou.
Jako zastupitelka MČ Praha 12 za Piráty se věnuje životnímu prostředí a územnímu rozvoji. Těmto kompetencím se věnovala i v minulém volebním období jako místostarostka. V oblasti územního rozvoje společně s pirátskými zastupiteli a zastupitelkami podporuje uvážlivou výstavbu, ale zároveň se jim podařilo zastavit některé megalomanské stavby jako např. Dvě věže na Kamýku nebo zachránit louku Na hupech před zastavěním. V oblasti životního prostředí jako místostarostka realizovala opatření na zmírnění klimatické změny, zadržování vody v městě i krajině, i změnu hospodaření na zemědělských pozemcích včetně výsadby alejí a ovocných sadů více v Česko insPirativní. Za tyto změny získala Městská část Praha 12 v roce 2021 cenu v soutěži Adapterra Awards,V současnosti také působí v expertních týmech k novelám zákona o odpadech a komunitní energetice ve spolupráci s poslankyní Klárou Kocmanovou.
Vystudovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVÚT. Záhy se začala věnovat ochraně životního prostředí, kde se jako náměstkyně ministra životního prostředí se angažovala proti těžbě zlata v Mokrsku, kontroverzní dálnicí D3 přes Posázaví, požadovala VŘ na sanaci dioxinových baráků ve Spolaně. O tom, že zájmy ŽP jako náměstkyně hájila na té správné straně, svědčí i to, že ji nevládní organizace sdružené v Zeleném kruhu v letech 2003 až 2006 zvolili za svého parlamentního zpravodaje. V letech 2002-2003 a 2008-2010 řídila Českou inspekci životního prostředí, tedy zajišťovala vymáhání zákonů v ochraně životního prostředí. Poukazovala i na předraženou zakázku na odstranění starých zátěží. V roce 2010 až 2014 působila na Praze 12 jako místostarostka pro ochranu životního prostředí a územní rozvoj.

V roce 2021 ve volbách do Poslanecké sněmovny postoupila z 10. na 7. místo kandidátky spontánní podporou téměř 11 tis. voličů. V roce 2018 se ve volbách do Senátu v obvodě č. 17 dostala do 2. kola s prezidentským kandidátem Pavlem Fišerem.

zpět na detail osoby

Informace zde uvedené si spravuje osoba sama. Česká pirátská strana neručí za jejich pravdivost a aktuálnost.