Pavel Gazda

pirátský medailonek

kontakty

Email pavel.gazda@pirati.cz

více informací

Mgr. Pavel Gazda (* nar. 21. 1. 1962 v Opavě) je programátorem. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci, obor matematická analýza. Je ženatý a se svou ženou má dva syny. Společně žijí v Městské části Malé Hoštice. Je svérázný a pevný ve svých názorech. Rád diskutuje a na základě ověřitelných faktů dokáže svůj názor přehodnotit. Na druhou stranu pokud je přesvědčen o pravdivosti svého názoru, dokáže ho bránit proti komukoliv. Jeho profese a práce je mu koníčkem, má rád nejen počítače, ale i další techniku. Je vášnivým šachistou.

Pavel Gazda nepatří k lidem, kteří jen nadávají u piva na poměry v politickém dění a pak ani nejdou k volbám. V roce 2014 se proto aktivně zapojil do komunální politiky v rámci v Městské části Malé Hoštice, kde inicioval vznik opozičního sdružení nezávislých kandidátů a v komunálních volbách 2014-18 byl zvolen do tamního zastupitelstva. V rámci jeho důrazné opoziční práce, i přes některé osobní (verbální) útoky vůči jemu i jeho rodině, se mu podařilo zvýšit bezpečnost chodců MČ navržením zvýšených přechodů, prosadil rovněž instalaci semaforů na ulici Opavské.

Je zastáncem tzv. „otevřeného úřadu“, který občanům podává ucelené informace, je vstřícný k jejich podnětům, požadavkům a připomínkám. Záleží mu také na tom, aby byla nastavena, a v praxi fungovala, jasná pravidla a rovné podmínky pro podporu sportovních spolků a jiných zájmových sdružení tak, aby jejich soustavná činnost a existence nebyla závislá na náladách aktuálně zvolených představitelů. I z tohoto důvodu je mu sympatický program a činnost České pirátské strany, u které nejvíce oceňuje otevřenost a zveřejňování informací. Je přesvědčen, že otevřené informace a jejich dostupnost občanům je prvním a základním krokem k odbourání korupce a klientelismu, včetně prosazování osobních zájmů „vyvolených jedinců“ na úkor zájmu většiny občanů. Občané mají mít právo na otevřené informace související se správou věcí veřejných, s postupy úřadů, s činností a veřejným působením volených zastupitelů, apod. Právo občanů na soukromí považuje v demokratické společnosti za nezbytnou samozřejmost. Tyto hodnoty by nadále rád prosazoval na úrovni komunální politiky v Opavě.

Informace zde uvedené si spravuje osoba sama. Česká pirátská strana neručí za jejich pravdivost a aktuálnost.