Michael Sikora

pirátský medailonek

Nadšený příznivec pirátů již velkou řádku let.

kontakty

Email siki.michael@gmail.com

více informací

*16.12.1992

Jako teenager jsem absolvoval ekonomické lyceum na Obchodní akademii v Českém Těšíně.
Následně jsem svou znalost ekonomie chtěl přesunout do prostoru a úspěšně tak ukončil bakalářské studium Geografie a regionálního rozvoje na přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, která se zaměřovala zejména na socioekonomickou stránku geografie.
V rámci navazujícího studia jsem zvolil obdobný obor Regionální geografie na Univerzitě Palackého v Olomouci, abych si rozšířil obzory. V obou svých pracích jsem se věnoval tématu mentálních map, které mají uplatnění ve státní správě.
V bakalářském studijním programu jsem se zabýval dobrými a špatnými místy v Třinci. V diplomové práci jsem pokračoval obdobným tématem zabývajícím se dobrými a špatnými adresami k bydlení v Třinci, tentokrát pomocí interaktivní online mapy. Oba tyto výzkumy byly založeny na percepci prostoru občany města. Mimo jiné jsem při své praxi na magistrátu pomáhal s geolokací významných uměleckých děl nacházejících se na území Třince.
V rámci studia jsem se vždy snažil o zasazení Třince do kontextu svých prací, ať už se jednalo například o dopravu, environmentalistiku, samosprávu, aj.
Má pracovní kariéra se momentálně zastavila v našem největším třineckém podniku, kde v současnosti zastupuji na velíně celého provozu, kde mám na práci koordinaci směny.
Mé zájmy směřují obecně ke geografii, regionálnímu rozvoji, mentálním mapám, environmentalistice a elektronizaci veřejné správy. V rámci volného času se velmi rád věnuji gastronomii.

zpět na detail osoby

Informace zde uvedené si spravuje osoba sama. Česká pirátská strana neručí za jejich pravdivost a aktuálnost.