Matěj Kubíček

pirátský medailonek

Jsem manažer v oblasti lidských zdrojů se 7 letou praxí. Tato aktivita mě přivedla k Pirátům a díky Janě Koláříkové jsem se ihned zapojil do oblasti výběrových řízení v Praze. Pirátům jsem pomohl s více než padesáti výběrovými řízeními a naše spolupráce stále roste. Pomáhal jsem i na pražském magistrátu po posledních komunálních volbách s výběrovými řízeními a se sháněným vhodných kandidátů, kdy bylo třeba rychle a kvalitně obsadit mnoho pozic, například v dozorčích radách městských firem. V rámci strany se zajímám tedy především o témata, která souvisejí s lidskými zdroji.

kontakty

Občanské jméno Ing. Matěj Kubíček
Email matej.kubicek@pirati.cz
Telefon 601103393
Facebook https://www.facebook.com/matej.kubicek.7/
Twitter https://twitter.com/Vali1590
Instagram https://www.linkedin.com/in/kubicekmatej/

více informací

Začal jsem na magistrátu, kde jsem pomáhal realizovat výběrová řízení do dozorčích rad městských firem.

Realizovali jsme přes 20 výběrových řízení, která z mého HR pohledu byla zvládnutá téměř bez chyby pod velkým časovým presem.

Bohužel se pak spor kontrolní komise a zastupitelského klubu zvrhl a v rámci toho se k rozhodčí komisi dostala i výběrová řízení. Uvědomuji si, že se staly drobné nedostatky se zveřejněním všech informací a zejména pak s únikem informací před závěrečným hodnocením, nicméně sám VŘ nepovažuji za hlavní jádro sporu, jelikož od vyšetřovatele mi přišla zpráva, že z mojí strany proběhlo vše v pořádku.

Závěry rozhodčí komise pak daly ve skrz za pravdu zastupitelskému klubu. Každopádně jsem se i z těch drobných chyb dokázal poučit a nastavit celý proces tak, aby nadále probíhal bezchybně.

Dále jsem vybíral představenstvo Operátora ICT a připravoval další výběrka do městských firem a na magistrát v Praze.

Na Praze 14 na komunální úrovni pomáhám Pirátům s propagací a jsem členem místního mediálního týmu. Dělali jsme zde také výběrová řízení do dozorčích rad místních podniků.

Každoročně se snažím podílet na uklízecích akcích Ukliďme Česko.

Jsem členem Personálního Týmu Praha, který se pokouší doplňovat centrální PO v oblastech, která jsou pro Prahu specifická a centrální řešení není plně funkční.

Novému předsednictvu KS Praha pomáhám se školeními v oblasti recruitmentu a nově také připravujeme workshop na téma: "Personální systém Pirátů a jeho funkcionality". Tento workshop by měl pomoci vydefinovat vývoj chobotnice, její funkcionality a priority.

V Poslanecké sněmovně jsem se podílel na dílčích projektech, asi nejpovedenější byla směrnice pro pořádání výběrových řízení, kterou jsme dávali dohromady několik měsíců s Jakubem Michálkem.
Uvědomuji si, že směrnice jako taková nevyřeší problémy spojená s výběrovými řízeními, a tak v současné době připravujeme společně s Danem Mazurem workshop na téma: "Nutné minimum pro výběrová řízení". Toto školení by mělo proběhnout těsně po prázdninách 2021 a rádi bychom v něm uvítali všechny Piráty/ky, kteří/ré budou po volbách ve výběrkách figurovat. Rádi bychom tímto pomohli všem, kteří si nejsou v tomto oboru 100% jistí a nabídli jim tak shrnutí této směrnice a Best practise v oblasti výběrek pro piráty.

Kancelář:
Dygrynova 814, 12
19800 Praha
Czechia

zpět na detail osoby

Informace zde uvedené si spravuje osoba sama. Česká pirátská strana neručí za jejich pravdivost a aktuálnost.