pirátský profil: Michal Hažlinský

Člen MS Kladno a v současnosti jsem jeho předsedou. Od 12/2018 do 09/2020 jsem byl členem kontrolního výboru Zastupitelstva města Kladna.

kontakty

Občanské jméno Ing. Michal Hažlinský
Email michal.hazlinsky@pirati.cz
Telefon +420731576795

více informací

Bydlím na Kladně a jsem členem pirátů od roku 2018. Volič jsem téměř od počátku existence strany a reg. příznivec od 2013.

Na Kladně jsem byl členem kontrolního výboru zastupitelstva města. Angažuji se zároveň v iniciativě bránící výstavbě hypermarketu v lokalitě růžového pole, se kterou jsme se v roce 2018 snažili o vyvolání místního referenda. Mojí agendou je zejména digitalizace úřadů a zavádění moderních nástrojů pro komunikaci s úřadem a zlepšování transparentnosti veřejné správy a samosprávy.

Vzdělání

2009 - 2011 Magisterské - Elektrotechnika a Informatika (Počítačové sítě a Internet), ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická.\
2005 - 2009 Bakalářské - Elektrotechnika a Informatika, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická.\
2001 - 2005 Středoškolské - SPŠ a VOŠ Kladno, Elektronické počítačové systémy.

Profese

Od roku 2011 se zabývám výzkumem a vývojem v oblasti pokročilých služeb optických sítí, zejména pak virtuálních okruhů na druhé síťové vrstvě. Významnou součástí mé práce je rozvoj síťových prostředí pro experimentování a ověřování nových řešení a vývoj nástrojů pro automatizované zajišťování dynamických okruhů v páteřních sítích, včetně více-doménových řešení.
Účastním se řešení mezinárodních projektů, v posledních letech v projektu Geant, který provozuje panevropskou síť pro vědu a výzkum.

zpět na detail osoby

Informace zde uvedené si spravuje osoba sama. Česká pirátská strana neručí za jejich pravdivost a aktuálnost.