Hana Brňáková

politický medailonek

Jsem aktivní občankou s dvanáctiletou zkušeností v komunální politice na pozici zastupitelky statutárního města Opava. Mám bohaté zkušenosti s koaliční i opoziční prací. V rámci své profesní odbornosti se chci podílet na řešení zejména sociální politiky s důrazem na problematiku osob se zdravotním postižením, blízké mi je rovněž školství a kultura.

kontakty

Občanské jméno Bc. Hana Brňáková
Email hana.brnakova@pirati.cz
Telefon 721741919
Facebook https://www.facebook.com/hanka.brnakova

více informací

Můžu o sobě říci, že jsem aktivní občankou s dvanáctiletou zkušeností v komunální politice na pozici zastupitelky statutárního města Opava. Mám bohaté zkušenosti s koaliční i opoziční prací.
V letech 2010-14 jsem působila ve funkci neuvolněné radní a členky Komise pro občanské obřady.
Ve volebním období 2014-18 jsem působila v opozici a pokračovala jsem ve službě při občanských obřadech. Patřila jsem vždy mezi žádané oddávající.
V navazujícím období let 2018-2022 jsem byla členkou koalice a působila jsem v uvolněné funkci na pozici 1. náměstkyně primátora. Ve své gesci jsem měla na základě koaliční dohody oblast školství, kultury, oblast rozvoje města a strategického plánování včetně Místní agendy 21, oblast ITC. Koncem srpna 2021 naše volební uskupení vypovědělo koaliční smlouvu a od 8.9. 2021 jsem se vrátila do opozičních lavic. Stala jsem se opět členkou komise pro občanské obřady a členkou Komise MA 21.
Kromě oblastí, které jsem měla v gesci náměstkyně, se dlouhodobě věnuji sociální oblasti, konkrétně sociálním službám, jelikož v rámci svého občanského povolání, ředitelky NNO poskytující sociální služby osobám se zdravotním postižením, jsem dlouhodobě aktivní členkou Komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb na území města Opavy a pravidelně se účastním jednání Komunitního plánování sociálních služeb také v nedaleké obci Kravaře. Své zkušenosti v oblasti sociálních a souvisejících služeb od podzimu 2020 zúročuji v podpoře našeho krajského Klubu zastupitelů, kdy působím v Komisi Rady Kraje pro občany se zdravotním postižením. Troufám si říct, že jsem si v této komisi vybudovala respekt odborníka z praxe.
Zajímám se a dlouhodobě mi není lhostejný rovný, spravedlivý a transparentní přístup k přerozdělování finančních prostředků z veřejných rozpočtů formou neinvestičních účelových dotací. V tomto směru jsem se na pozici náměstkyně (2018-21) zasloužila o sjednocení pravidel dotačních systémů a zavedení pravidelných informačních seminářů pro žadatele a příjemce dotací v rámci dotačních řízení ve statutárním městě Opava.
V roce 2016 jsem z opozičních lavic prosadila zavedení participativního rozpočtu, který má v Opavě název "Nápady pro Opavu". Tento program v našem městě běží doposud, a ačkoliv momentálně nepůsobím jako zastupitelka města, jsem stále členkou Komise pro Místní Agendu 21 (MA 21) za nevládní neziskový sektor. V roli náměstkyně jsem dále v rámci MA 21 iniciovala úplně první osvětovou a preventivní kampaň s tématikou duševního zdraví, za což naše město získalo Bronzové ocenění ve veřejné správě v soutěži vyhlašované Ministerstvem Vnitra ČR za rok 2019. Stála jsem v čele projektového týmu, který pracoval na zprovoznění Portálu občana našeho města v jeho prvních agendách (platby za nájem odvoz odpadů, poplatky za psy). Zasloužila jsem se o prosazení 11.platových tříd pro ředitelky MŠ, kterých je statutární město Opava zřizovatelem, narovnala jsem podmínky a systém fungování opavského hokejového klubu, což se pozitivně odrazilo i na výsledcích hráčů, kdy jejich postup do EXTRA ligy zastavila až covidová pandemie.
Nicméně MA 21 mi je stále velmi blízká i z toho důvodu, že fandím a snažím se i v NNO, kde pracuji již, s drobnou přestávkou na pozici uvolněné zastupitelky, 17 let, osobně prosazovat komunitní práci a spolupráci, založenou mj. na rovných příležitostech a otevřené komunikaci.
Nerovné podmínky, klientelismus a nepotismus byly hlavními momenty, proč jsem se začala angažovat v komunální politice. Dalším důvodem byl můj tehdejší sociální status, kdy jsem jako matka samoživitelka vnímala nedostatečnou dostupnost podpory a pomoci pro rodiče samoživitele, což aktuálně stále není ideální, ale mnohem lepší než v prvních patnácti letech 21. století. Byť jsem se naštěstí nedostala do finanční ani bytové tísně, vím z vlastní zkušenosti, že dvojrole „máma-táta“ je po všech stránkách náročná, a to v každé době.
Pomoc a podpora znevýhodněných skupin občanů, s důrazem na osoby se zdravotním postižením, je stále mým dalším zásadním tématem, které přirozeně vyplývá z mého občanského povolání v sektoru sociálních služeb. V rámci propojení mých dlouholetých profesních, politických a dnes již i životních zkušeností vnímám, že pro funkční sociální systém na všech úrovních státu je důležitá multidisciplinární spolupráce v sektorech zdravotnictví, školství a sociální služby/sociální podpora. Této problematice se chci nadále věnovat.

zpět na detail osoby

Informace zde uvedené si spravuje osoba sama. Česká pirátská strana neručí za jejich pravdivost a aktuálnost.