Tadeáš Štěpka

politický medailonek

člen Pirátů, zastupitel MČ Praha 18, člen Kontrolního výboru ZMČ, člen meziresortního týmu Návykové chování

kontakty

Email tadeas.stepka@pirati.cz
Telefon 728515450
Facebook https://www.facebook.com/tadeas.stepka.pirati
Twitter https://twitter.com/taadiik_
Instagram https://www.instagram.com/taadiik_/

více informací

Tadeáš Štěpka (19 let) je členem Pirátů od roku 2022. Již před tím, jakožto registrovaný příznivec, působil ve straně coby dobrovolník a člen rady Mladého Pirátstva.

V roce 2022 se také stal zastupitelem městské části Praha 18. Zde působí jako opoziční neuvolněný zastupitel a člen kontrolního výboru. Ve své práci na komunální úrovni se věnuje především tématům jako jsou finance, transparentnost, participace občanů, ale také školství, kultura a volný čas.

Mimo komunální úroveň se zajímá také o témata, týkající se obecně života mladých lidí v České republice a jejich zapojení do politického a občanského života. Této agendě se věnuje hlavně v rámci mládežnické organizace Pirátů - Mladého Pirátstva, jehož je řadovým členem.

Neméně důležitou oblastí zájmu je pro něj také problematika psychotropních látek, závislostí a prevence. Té se věnuje jako člen meziresortního týmu Návykové chování.

zpět na detail osoby

Informace zde uvedené si spravuje osoba sama. Česká pirátská strana neručí za jejich pravdivost a aktuálnost.