Jiří Lehejček

politický medailonek

garant programového bodu zemědělství a lesnictví; člen rezortních expertních týmů životní prostředí a zemědělství; náměstek člena vlády (MŽP); gestor rezortu životní prostředí

kontakty

Občanské jméno Mgr. Ing. Jiří Lehejček, Ph.D.
Email jirilehejcek@gmail.com
Telefon 732978118

více informací

Mgr. Ing. Jiří Lehejček, Ph.D. (*23. prosince 1986, Praha) je členem KS Středočeský kraj.

Jiří Lehejček vystudoval fyzickou geografii a geoekologii na Přírodovědecké fakultě UK a pěstování lesa na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU, kde získal i doktorát. Během svého studia strávil semestr na University of Iceland a semestr na kanadské Vancouver Island University. Zahraniční doktorské stáže si odbyl na ETH Zürich ve Švýcarsku a University of Greifswald v Německu. Zastával funkci místopředsedy IFOAM EU (2018 - 2023) - celoevropské sektorové organizace ekologického zemědělství, předsedy ČTPEZ (2019 - 2021) a poradce předsedkyně výboru pro životní prostředí PSP ČR (2019 - 2021). Je také akademikem na FŽP UJEP a FLKŘ UTB, kde se zabývá dendrochronologií a adaptací arktických ekosystémů na klimatickou změnu a vlivem znečištění na růst dřevin. Účastnil se šesti výzkumných expedic do Arktidy, z nichž vznikla řada odborných publikací. Tři polární expedice vedl. Byl řešitelem evropských (H2020, Life+) i českých (TAČR, NAZV) výzkumných projektů týkajících se udržitelné správy krajiny. Vyučuje předměty ochrana přírody a krajiny, funkce lesa a fyzickou geografii. Je členem České pirátské strany od dubna 2017, kde zastává funkci vedoucího resortního týmu zemědělství a lesnictví.

Je ženatý, má tři děti a hovoří plynně anglicky a částečně německy. Mezi jeho zájmy patří sport (běžky, turistika, kajak), literatura a divadlo.

zpět na detail osoby

Informace zde uvedené si spravuje osoba sama. Česká pirátská strana neručí za jejich pravdivost a aktuálnost.