Marek Habruň

politický medailonek

Marek Habruň (* 8. dubna 1989) je od roku 2012 členem Pirátské strany. Marek pochází z obce Ohníč, okres Teplice v Ústeckém kraji. Vystudoval zde Západočeskou univerzitu, obor Stavební inženýrství. Momentálně pracuje jako stavební projektant v Plzni, aktivně se zapojuje do politického dění v Plzni a především na městském obvodě Plzeň 3

kontakty

Občanské jméno Ing. Marek Habruň

více informací

Marek Habruň (* 8. dubna 1989) je od roku 2012 členem Pirátské strany. Marek pochází z obce Ohníč, okres Teplice v Ústeckém kraji, strávil 4 roky studiem v Mostě (obor Pozemní stavitelství), 5 let studiem v Praze na ČVUT (obor Stavební inženýrství) a od roku 2015 žije v Plzni. Vystudoval zde Západočeskou univerzitu, obor Stavební inženýrství, kde získal titul Ing. Momentálně pracuje jako stavební projektant v Plzni. Je toho názoru, že cokoliv je placené z veřejných prostředků, musí být veřejnosti přístupné (v případě strategických nebo tajných informací alespoň zpětně). Jen informovanost může vést ke spravedlivému a kvalitnímu rozhodnutí. Jeho cílem v politice je udržitelný rozvoj, veřejný prostor, zelenomodrá infrastruktura a životní prostředí.

Úloha v komunální politice (2022):

Předseda Pirátů MS Plzeň
Zastupitel městského obvodu Plzeň 3
Předseda Komise výstavby, investic, dopravy, územního plánování a životního prostředí RMO Plzeň 3
Člen Finančního výboru ZMO Plzeň 3
Člen představenstva Obytná zóna Sylván a.s.
Člen Výboru pro regionální rozvoj Plzeňského kraje
Člen dozorčí rady POVED s.r.o.

Dřívější úloha (2018)

Předseda Pirátů MS Plzeň
Zastupitel městského obvodu Plzeň 3
Člen Komise výstavby, dopravy a územního plánování RMO Plzeň 3
Člen Komise pro občanské záležitosti a obřady RMO Plzeň 3
Člen Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP

zpět na detail osoby

Informace zde uvedené si spravuje osoba sama. Česká pirátská strana neručí za jejich pravdivost a aktuálnost.