MS Šumpersko

Sdružení spadá pod KS Olomoucký kraj. Bylo založeno 2. listopadu 2017.
Zkratka sdružení: OLK-Sum

působnost

Sdružení působí na území SO ORP Šumperk (včetně Hanušovic) a Zábřeh

předsednictvo

členové (4)

Zdeňka Dvořáková Kocourková · Mojmír Jílek · Robert Šrejma · Aleš Valnoha

registrovaní příznivci (3)

František Koupil · Tomas Matys · Tomáš Valík